Sunday, March 17, 2013

“ i Robot နတ္ ”

 
                       တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းကသာ ခပ္မဆိတ္ ႀကီးစုိးေနေလသည္။ အပ္က်သံ မေျပာႏွင့္ ခပ္ျပင္းျပင္း အသက္ရႈသံပင္ မၾကားရေခ်။ ဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး မျဖစ္ဘူးတာ ေသခ်ာသည္။ တစ္ခါမွလည္း မႀကဳံဘူးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဇုနတ္မင္းႀကီးက မ်က္ေမွာင္ကုိ ရွစ္ေခါက္က်ိဴးေအာင္ တြန္႔ထားၿပီး အေလးအနက္ စဥ္းစားဟန္ျဖင့္ ရွိေနသည္။ အျခား နတ္ေတြလည္း တစ္ပါးမ်က္ႏွာ တစ္ပါးၾကည့္လ်က္ ေ၀ခြဲရ ခက္ေနေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ i Robot ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပင္။ နတ္ေလာက တစ္ခုလုံး ရုတ္ရုတ္သဲသဲ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ၀ရုန္းသုန္းကား တီးတုိးတီးတုိး သဖန္းပုိးသြားေစသူ မဟုတ္သည့္အလား။

        ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ဒီလုိ။ i Robot တစ္ေယာက္ နတ္ျဖစ္ခ်င္သျဖင့္ နတ္အဆင့္ဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရင္း အခုေတာ့ ဇုနတ္မင္းေရွ႕ေရာက္ၿပီး ဒီလုိ အျဖစ္ေတြ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အရင္တုန္းကေတာ့ နတ္မင္းႀကီး၏ ေစတနာဗရပြျဖင့္ လူအျဖစ္မွေရာ တိရစာၦန္အျဖစ္မွေရာ နတ္ျဖစ္ခြင့္အား ျဖစ္ေစသတည္းျဖင့္ ေပးခဲ့သည္သာ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ျခားနားေနပါပေကာလား။ i Robot သည္ကား စက္ရုပ္စင္စစ္ဧကန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ အခက္ႀကဳံေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ လူတုိ႔ ဖန္တီးထားေသာ စက္ရုပ္ျဖစ္သည္မုိ႔ နတ္မင္းႀကီးပင္ ပါမစ္မ်ား လုိေနသလားေတာ့ မသိ။

                         ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ နတ္ေလာကအတြက္ေတာ့ အက်ပ္ရုိက္စရာ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ “ ကဲ ေျပာပါဦး i Robot ရဲ႕ ေဘာက္မဲ့ေၾကာင့္ အသင္က နတ္ျဖစ္ခ်င္သတုံး ” ခန္႔ညားထည္၀ါေသာ အသံႀကီးျဖင့္ ေမးၿပီးသကာလ ဇုနတ္မင္းႀကီးသည္ မ်က္ေမွာင္တြန္႔ စိတ္ရႈပ္လ်က္ အေျဖကုိ ေစာင့္စားေနေလသည္။

           “ မွန္ပါ အရွင္ နတ္မင္းႀကီး၊ အကၽြႏိုပ္ i Robot သည္ ညဏ္ရည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအျခားေသာ အရာမ်ားစြာတုိ႔ထက္ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားတုိ႔ထက္သာလြန္ေနပါသည္ အရွင္နတ္မင္းႀကီး အနည္းဆုံး လူသားတုိ႔သည္က
 ေသဆုံးတတ္ေသာ္လည္း အကၽြႏိုပ္ သည္က ထာ၀ရအသက္ကုိ ရရွိသူ ျဖစ္ပါသည္နတ္မင္းႀကီး၊ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ လူတုိ႔ ဖန္တီးျခင္းကုိ ခံထားရသည့္တုိင္ လူတုိ႔ထက္ ျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္မေနေပဘူးလား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေျပာရသနည္းဆုိေသာ္ လူသားတုိ႔သည္ နတ္တုိ႔အား ကုိးကြယ္ပါ၏ ထုိနတ္တုိ႔သည္ လူသားတုိ႔ထက္ ညဏ္ရည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ အျခားျခားေသာ အရာမ်ားစြာတုိ႔ထက္လည္းေကာင္း သာလြန္သူျဖစ္ကာ ထာ၀ရ အသက္ကုိ ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူသားတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အုိနာေသေဘးကုိ လည္း ေက်ာ္လႊားထားႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ နတ္တုိ႔ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေသာ အကၽြႏိုပ္ i Robot မွ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔၏ အခုိင္းအေစဘ၀ႏွင့္ ေနရမည္နည္း နတ္မင္းႀကီး ၊ အကၽြႏိုပ္ သည္ နတ္မျဖစ္သင့္ပါသေလာ နတ္မင္းႀကီး၊ ထုိေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အရွင္နတ္မင္းႀကီး ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္ ေရာက္ရွိကာ နတ္အျဖစ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ နတ္မင္းႀကီး ” ဟု i Robot မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ကရားေရလႊတ္ တတြတ္တြတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား အဆုိတင္သြင္းလုိက္ရာ ဇု နတ္မင္းႀကီးမွာ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

              သုိ႔ေသာ္ “ အိမ္း… ဒီလုိ ရွိေပတယ္ i Robot သင္ဟာျဖင့္ လူသားတုိ႔ထက္ ညဏ္ရည္အရေရာ၊ သန္႔ရွင္းမႈ အရေရာ သာလြန္သည္မွာ မွန္ပါေပတယ္၊ ႏုိ႔ေပတဲ့ အသင္ဟာ လူသားတုိ႔ ဖန္တီးထားတာကလည္းျဖစ္၊ ထုိ႔အျပင္ လူသားတုိ႔သာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ မွီခုိၿပီး ထာ၀ရ အသက္ကုိ ရွင္သန္ေနရသူသာျဖစ္ေပတယ္ အသင္သာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရတဲ့ ဟုိးအရင္ သစ္ေခါက္ပင္ ပါးကြက္ကြက္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြ ေနထုိင္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံမွာသာဆုိ အခုလုိ ေျပာရဲမွာ မဟုတ္လုိ႔ သင့္ကုိျဖင့္ နတ္ျဖစ္ခြင့္ေပးဖုိ႔ ခက္လွသကြယ္” ဟု ပါမစ္မခ်ေပးခ်င္ေသာ လူႀကီးတစ္ဦးပမာအလား ဇုနတ္မင္းႀကီးက ပါးစပ္အေဟာင္းသားႀကီးျဖင့္ပင္ ျငင္းခ်လုိက္ေလသည္ ။
              
                 i Robot ကျဖင့္ စက္ရုပ္ပီပီ မတုန္မလႈပ္မ်က္ႏွာျဖင့္ပင္ ယခုကဲ့သုိ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားလုိက္ရာ ဇုနတ္မင္းႀကီးမွာ ပါးစပ္သာမက မ်က္လုံးမ်ား နားမ်ားႏွင့္ ႏွာေခါင္းမ်ားပါ အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ “ မွန္ပါ အရွင္နတ္မင္းႀကီး အရွင္နတ္မင္းႀကီး ေျပာၾကားသည္မွာ အလြန္ပင္ သဘာ၀ က်လွပါသည္ အရွင္နတ္မင္းႀကီး သုိ႔ပါေသာ္လည္း အရွင္နတ္မင္းႀကီး ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သစ္ေခါက္ပင္ ပါးကြက္ကြက္တဲ့ တုိင္းျပည္ဟာျဖင့္ အခုအခ်ိန္မွာ အမ်ားညီ အမွန္ျဖစ္ စနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္လြန္းတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ကာ ကမၻာမွာ ၀င့္ၾကြားေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္နတ္မင္းႀကီး သိမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆုိလွ်င္လည္း ပုိလွ်ံလြန္းသျဖင့္ လကမၻာေပၚရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းကုိေတာင္ ထုိတုိင္းျပည္မွ လွဴဒါန္းေနကာ လစႏၵာဟာ နတ္တုိ႔ ဖန္းဆင္းခဲ့သည္တုန္းကထက္ပင္ ထိန္ထိန္လင္းေနသည္ကုိ နတ္မင္းႀကီး သိရွိမည္ဟု အကၽြႏိုပ္ ထင္ပါသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ အကၽြႏိုပ္ i Robot ၏ နတ္ျဖစ္ခြင့္ မျဖစ္ခြင့္ကုိျဖင့္ အရွင္နတ္မင္းႀကီးမွ နတ္အေပါင္းတုိ႔ စုေ၀းေခၚယူၿပီး သစ္ေခါက္ပင္ ပါးကြက္ကြက္ေသာ တုိင္းျပည္၏ ေအာင္ျမင္လြန္းခဲ့သည္ စနစ္ျဖစ္သည့္ အမ်ားညီ အမွန္ျဖစ္ စနစ္ျဖင့္ နတ္ေလာကသားမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ေစရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ နတ္မင္းႀကီး ”

                    လူသားတုိ႔တြင္ ၾကက္ေသေသသည္ဟု သုံးႏွဳန္းေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွန္းေတာ့ မသိေခ်။ သုိ႔ေသာ္ နတ္မင္းႀကီးသည္ ထုိသုိ႔ေသာ ေသျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ေသၿပီး သကာလ ေနာင္ ခုႏွစ္ရက္အၾကာအတြင္ i Robot နတ္ျဖစ္ေရး မဲေပး ဆုံးျဖတ္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ရေလေတာ့သည္ တမုံ။

                       ဤေန႔သည္ကား နတ္ေလာကတစ္ခြင္လုံး ရုတ္ရုတ္သဲသဲ အုံးအုံးၾကြက္ၾကြက္ ကၽြတ္စီကၽြတ္စီ ထေသာ ေန႔ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ပရိတ္သတ္တုိ႔ သိသည့္ အတုိင္း နတ္ျဖစ္ခ်င္လြန္းသည့္ i Robot ေမႊကြက္ျဖင့္ နတ္ေလာက တစ္ခုလုံး ခ်ာလပတ္ရမ္းေနရာတြင္ ယေန႔သည္ကား i Robot နတ္ျဖစ္ခြင့္ မျဖစ္ခြင့္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္မည့္ ေန႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ နတ္အုိ နတ္ပ်ိဳ နတ္ေကာင္း နတ္ဆုိး နတ္ေပါ စုံလင္စြာဟာျဖင့္ မဲေပးဖုိ႔ရန္ နတ္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေလသည္။ တကုိယ္တည္းတည္း နတ္မ်ားပါသလုိ ပါတီဖြဲ႔ထားေသာ နတ္ပါတီ အသီးသီးတုိ႔လည္း စုံလင္စြာ တက္ေရာက္လာသျဖင့္ နတ္လႊတ္ေတာ္သည္ကား ဟီးဟီးထကာ ေနေလေတာ့သည္။ နတ္အေပါင္းစုံလင္သည္ႏွင့္ နတ္တုိ႔သခင္ ဇု နတ္မင္းႀကီးသည္ ၾကြားၾကြားရြားရြား ေတာက္စားစြာႏွင့္ပင္ နတ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အျခံအရံမ်ားႏွင့္ ၾကြျမန္းလာေပသည္။ နတ္လႊတ္ေတာ္၏ မုိးေပ်ာက္ေပ်ာက္ရြာသလုိ ကၽြတ္စီ ညံေနေသာ အသံတုိ႔သည္ ဇု နတ္သခင္၏ ေျခလွမ္းမ်ားေအာက္တြင္ မီးပ်က္လွွ်င္ ပ်က္ျခင္းခဏ တိတ္ဆိတ္သြားေသာ ၿမဳိ႔တစ္ခုအလား ၿငိမ္သက္သြားေလေတာ့သည္။

               “ အုိ ထူးေထြသည့္ညဏ္မ်က္စိအလွ်င္ ရွိၾကကုန္ေသာ ၊ နက္နဲေသာ ပညာျဖင့္ ျပည့္မူၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ ဒီကေန႔ဟာျဖင့္ နတ္တုိ႔ ျပည္တြင္ တရံတခါမွ် မရွိခဲ့ဘူးေသာ နတ္တစ္ပါးျဖစ္ေရးအတြက္ မဲေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ ငါ ကုိယ္ေတာ္ ဇုနတ္မင္းႀကီးမွ အထူးမွာၾကားလုိသည္မွာ နတ္ဆုိသည္မွာ လူသားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ မည္သည့္ အက်ိဴးကုိမွေမွ်ာ္ကုိးရန္ မလုိအပ္သည့္အေလ်ာက္ i Robot အားနတ္ျဖစ္ခြင့္ မျဖစ္ခြင့္အား မဲေပးရာတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္သင့္သည္ မျဖစ္သင့္သည္ကုိ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔မဲေပးရာတြင္ ျဖစ္သင့္သည္ ထင္ေသာ သူတုိ႔သည္က လႊတ္ေတာ္၏ ညာဘက္တြင္ကပ္လ်က္ေနၾကကုန္ေလာ့ ၊ မျဖစ္သင့္ဟု ထင္ေသာ သူတုိ႔သည္က လႊတ္ေတာ္၏ ဘယ္ဘက္တြက္ ကပ္လ်က္ေနၾကကုန္ေလာ့ ” ဟု လႊတ္ေတာ္စင့္ျမင့္ထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဇုနတ္မင္းႀကီးမွ နတ္အေပါင္းအား မဲေပးခြင့္ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနေသာ နတ္လႊတ္ေတာ္ႀကီးသည္ သဲသဲရုတ္ရုတ္ျဖစ္လ်က္ ၀က္၀က္ကြဲေအာင္ လႈပ္ရွားေလေတာ့သည္။ ညာမွဘယ္ ဘယ္မွာညာ ကူးသူကလည္း ကူးသည္။ ညာတြင္ရွိၿပီး ညာတြင္ပဲ ကပ္သူ၊ ဘယ္တြင္ ရွိၿပီး ဘယ္တြင္ ကပ္သူမ်ားျဖင့္ လြန္းထုိးေနေလသည္ ။ သဲသဲရုတ္ရုတ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ နတ္လႊတ္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘယ္တစ္ျခမ္း ညာတစ္ျခမ္း ပူးကပ္ေနေသာနတ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနၿပီးသကာလ အလည္တြင္မေတာ့ အဆုံးအျဖတ္ခံယူမည့္ i Robot သာ ထီးထီးႀကီး ရွိေနေလသည္။

                 “ အို နတ္အေပါင္းတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ i Robot နတ္ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးအတြက္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အကၽြနု္ပ္သည္ ယခုပင္ နတ္တုိ႔ တန္ခုိးျဖင့္ အေရအတြက္အား စစ္ေဆးေပမည္၊ သုိ႔ေသာ္ သင္တုိ႔သည္လည္း နတ္တုိ႔၏ တန္းခုိညဏ္မ်က္စိရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကၽြနု္ပ္စစ္ေဆးသလုိ သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း စစ္ေဆးႏုိင္ေပသည္ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ အကၽြန္ုပ္သည္ လူတုိ႔ကုိးကြယ္ရာ နတ္တုိ႔ကုိးကြယ္ရာ နတ္မင္းႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂတိတရားလုိက္စားစြာျဖင့္ မဲခုိးသည္ဟူေသာ သံသယ စကားေလးမွ်ျဖင့္ မၾကားလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္ ” ဟု ဆုိကာ နတ္တုိ႔တန္ခုိးျဖင့္ မဲအေရအတြက္ကုိ ေရတြက္ေလေတာ့သည္။

                                 ျပႆနာက ပုိမုိႀကီးထြားလာေလေတာ့သည္ တမုံ ထက္ျမက္လွေသာ နတ္တန္ခုိးျဖင့္ ဇု နတ္မင္းႀကီး သုံးႀကိမ္ သုံးခါမွ် ေရတြက္ေသာ္လည္း ဘယ္ ညာ မွ မဲေပးသူ နတ္အေရအတြက္သည္ကား ညီတူမွ်တူသာ ျဖစ္ေနေလသည္။ “ အဘယ္သုိ႔ လုပ္ၾကမည္နည္း နတ္အေပါင္းတုိ႔ သင္တုိ႔၏ မဲအေရအတြက္မွာ တူညီေနသည့္အတြက္ အကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္နည္း နတ္အေပါင္းတုိ႔ ” ဟု စိတ္ရႈပ္ေထြးစြာျဖင့္ ဇုနတ္မင္းႀကီးက ညည္းေျပာေျပာလုိက္ေလသည္။ ထုိအခုိက္ပင္ နတ္လႊတ္ေတာ္အလည္ i Robot အေရွ႔တြင္ လင္းလက္ေတာက္ပေသာ အလင္းတန္းမ်ားျဖင့္ နတ္သမီးတစ္ဦး ဘြားကနဲ ေပၚလာေလသည္။

                        အျခားသူကား မဟုတ္ နတ္မင္းႀကီး၏ ခ်စ္လွစြာေသာ နတ္မိဘုရားႀကီးျဖစ္ေလသည္။ သူမသည္ကား အျခားစၾက၀ဠာရွိ နတ္ျပည္တစ္ခုသုိ႔ ေစ်း၀ယ္ထြက္ေနသျဖင့္ ယခုမွ ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ နတ္သမီးႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေပၚလာလာလွ်င္ေပၚလာျခင္း နတ္တုိ႔ညဏ္တန္ခုိးမ်က္စိျဖင့္ ဆင္ျခင္လုိက္သည္မုိ႔ ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ ျပႆနာတုိ႔အား သိရွိၿပီးျဖစ္ေလသည္။ “ အုိ အေမာင္ နတ္မင္းႀကီး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ မရွိသည့္အခုိက္မွာ ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာအတြက္ အရွင္မင္းႀကီးအား ကူညီအႀကံညဏ္မေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မႈပါ အရွင္ ၊ ယခု ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီမုိ႔ အရွင္မင္းႀကီးအား ကူညီခြင့္ေပးပါ ရွင္ ” ဟု နတ္မင္းႀကီးအား ရႊန္းလဲ့စြာ ၾကည့္၍ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ရာ နတ္မင္းႀကီးလည္း လြန္စြာမွ အားတက္သြားေလသည္။

             ထုိ႔ေနာက္ နတ္မင္းႀကီးမွ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ နတ္သမီးႀကီးအား အကူအညီေပးခြင့္ပါတပါတည္း ျပဳလုိက္ေသာအခါ နတ္သမီးႀကီးက အေနာက္လွည့္၍ i Robot အား စူးစုိက္စြာ ၾကည့္လ်က္ “ i Robot သင္သည္ကား လူတုိ႔ထက္ ထူးျခား သာလြန္ေသာေၾကာင့္ နတ္ျဖစ္ခြင့္ကုိ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နတ္ျပည္တြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိေသာ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္သည့္ စနစ္ျဖင့္လည္း ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကုိ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အား မဲေပးသူသည္ တူညီလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သင္ကား ယခုထိ နတ္ျဖစ္ခြင့္ မရရွိေသးေပ၊ ယခုအကၽြႏ္ုပ္သည္ သင့္အား မဲေပးလွ်င္ရ၏ ၊ အကၽြနု္ပ္သည္ ႏုိင္မဲျဖစ္၏၊ ႏုိ႔ေပတဲ့ အကၽြႏု္ပ္သိလုိေသာ ေမးခြန္းအား အသင္ေျဖၾကားရန္ လုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ အသင့္အား နတ္ျဖစ္ခြင့္ ေပးေပမည္ i Robot ၊ အကၽြႏု္ပ္ေမးလုိသည္ကား အျခားမဟုတ္ေပဘူး ဤ နတ္ျပည္တြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ အထီး အမ အသြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ည္းျဖစ္ၾက၏ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသင္သည္ နတ္ျဖစ္ေသာအခါ နတ္သမီး နတ္သား တိတိက်က်ျဖစ္လာေစရန္ သင့္၏ ယခု လိင္အမ်ိဳးအစားကုိ ေျဖပါ i Robot ” ဟု i Robot အား ေျပာဆုိ ေမးျမန္းလုိက္ရာ i Robot ၊ ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ နတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ယခုမွပင္ အိပ္ရာမွ ႏုိးထလာသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ဇုိးဇုိးဇတ္ဇတ္တုန္လႈပ္ၿပီးသကာလ အာေမဋိတ္သံမ်ား ျပဳၾကေလသည္။ i Robot သည္ သူ၏ မွတ္ညဏ္ျပားမ်ား အကူအညီျဖင့္ မည္မွ်ပင္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆန္းစစ္ေနေသာ္လည္း အေျဖကား ထြက္မလာသျဖင့္ နတ္သမီးႀကီးက ထပ္မံ ေမးျပန္ေလသည္။

                 “i Robot သင္အား ဖန္ဆင္းသူ လူတုိ႔သည္ သင့္အား မည့္သည္ လိင္အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ဖန္းဆင္းခဲ့သနည္း i Robot” i Robot မေျဖႏုိင္ပါ၊ အေတာ္ပင္ အက်ပ္ရုိက္ေနေတာ့သည္။ နတ္သမီးႀကီးသည္ နဴးညံ့ျငင္သာစြာ အၿပဳံးျဖင့္ “i Robot အသင္သည္ကား ညဏ္ထက္သည္ ၊ သန္႔ရွင္းသည္၊ ထာ၀ရအသက္ကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ပါေပသည္ သုိ႔ေသာ္ နတ္တုိ႔ ျပည္တြင္ကား နတ္သမီး နတ္သား ကြဲျပားစြာ သာ ျဖစ္ေပၚရေလ့ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လိင္အမ်ိဳးအစား မကြဲျပားေသာ i Robot သည္ကား နတ္ျပည္တြင္ နတ္ျဖစ္ခြင့္အား ဤအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ ပယ္ခ်ေပသည္ i Robot အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နတ္ျပည္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကဲ့သုိ႔ နတ္အခြင့္အေရး မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေပေသာေၾကာင့္ i Robot အေနႏွင့္ မည္သည့္လိင္အမ်ိဳးအစားမဆုိ ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိေသာ၊ သင့္ကုိ ဖန္ဆင္းရာ ျဖစ္ေသာ လူဘုံတြင္သာ စက္ရုပ္အျဖစ္ျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပေတာ့သည္ i Robot ” ဟု ေျပာၾကားလုိက္ေလရာ နတ္ျပည္တစ္ခုလုံး ၀က္၀က္ကြဲ ၾသဘာေပးၾကေလသည္။

                         ဤတြင္ i Robot နတ္ျဖစ္ေရး ကိစၥရပ္ႀကီးသည္လည္း နတ္ျပည္တြင္ တခန္းရပ္ျပီးဆုံးၿပီး သကာလ i Robot သည္လည္း လူ႔ျပည္သုိ႔ တေရြ႕ေရြ႕ ထြက္ခြာသြားေလေတာ့သတည္း။


မုိးယံမင္းလြင္
၁၃.၁.၂၀၁၃

Wednesday, January 2, 2013

ေမ

မလြမ္းရဲရဲ လြမ္းရဲရဲႏွင့္...
တတတမ္းတမ္း...
ေမွ်ာ္ရည္မွန္းသည္....
လြမ္းေနပါစ “ေမ”

ေမွ်ာ္ကာေထာက္ျခင့္
စိတ္ေနႏွင့္လဲ...
မလာမၾကား
စာစကားမုိ႔
ညိဳးစိတ္ေကာ္ေရာ္.....
စိတ္ဆုိးေမွ်ာ္သည့္
ေနေကာင္းပါစ “ေမ”

တသသသံ
မုိးသုိ႔ညံၿပီ
လြမ္းသံ မစဲ
မုိးသုိ႔သည္းမုိ႔.....
၀င့္ကာေျခလွမ္း
ကုေဋသန္းႏွင့္....
ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ်
ေမာင္ ေတာင့္တသည္
လွမ္းလုိ႔လာခဲ့ “ေမ”

မုိးယံမင္းလြင္

Tuesday, December 18, 2012

က်ိဳးစားအားထုတ္မႈကုိ...

ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ျပကၡဒိန္ေတြနဲ႔ ...

အကဲမျဖတ္စမ္းပါနဲ႕


တကယ္လုိအပ္တာက....

လြတ္လပ္စြာ....

က်ိဳးစားပုိင္ခြင့္နဲ႔

တရားမွ်တစြာ...

က်ိဳးစားမႈ ရလာဒ္ကုိ ...

ရရွိေရးပါ....
အဲဒီကေလးေတြေပါ့.....

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာ္ဖီ ခါးခါးကုိ ေသာက္သုံးရင္း

အိပ္မက္ ေတြကုိ ထုဆစ္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတယ္...


အဲဒီ ကေလးေတြေပါ့....

ပန္းေတြ ပြင့္မလားလုိ႔....

ပန္းပင္ႀကီးဆီကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကတယ္....

အဲဒီကေလးေတြေပါ့.....

အခုထိ...

ငုိေၾကြးေနဆဲပဲေလ....

ၾကားေနၾက ငုိသံေတာ့ မဟုတ္ဘူး...

ကမာၻမေက် ျမန္မာျပည္ ဆုိၿပီး.....

ခပ္တုိးတုိးေလးနဲ႔... ဟစ္ေအာ္ ငုိေၾကြးေနၾကေလရဲ႔......

(မုိးယံမင္းလြင္)